Transfer Aeroport

Info și Rezervări:+4-0753-38.00.00 ; +4-0264-274.110

Condiții de călătorie

CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT
1 Aplicabilitatea Condițiilor Generale de Transport
1.1 Pasagerii se obligă să respecte Condițiile Generale de Transport
și prevederile în vigoare ale Legii Transporturilor din România și a
celorlalte state prin care pasagerul călătorește.
1.2 Transportatorul și agențiile partenere nu-și asumă nicio
responsabilitate în cazul în care un pasager nu respectă prevederile mai
sus menționate.
2 Definiții
2.1 Prevederile legale referitoare la contractele de transport definesc
cazurile în care transportatorul este eliberat de orice răspundere.
2.2 Voucherele de călătorie returnate reprezintă acele vouchere pentru
care se returnează clientului contravaloarea în condițiile din
„Regulamentul privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de
călătorie”, în cazul în care clientul renunță la călătorie parțial sau integral.
2.3 Data plecării este considerată a fi data la care se începe călătoria din
Romania și care este înscrisă pe voucherul de călătorie.
3 Vouchere / Valabilitate / Rezervări
3.1 Voucherul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis altei
persoane și trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a
autorităților abilitate să facă controale.
3.2 Valabilitatea voucherului începe de la ora și ziua plecării înscrisă pe
acesta și se termină la ora și data sosirii specificată pe voucher.
3.3 Renunțarea la călătorie și returnarea voucherului nu poate fi făcută
decât de către agenția care a emis voucherul, cu respectarea
regulamentului aplicabil în astfel de cazuri.
3.4 Orice modificare a orei sau datei de călătorie trebuie anunțată și
operată pe voucher la o agenție parteneră Transfero, plătindu-se taxele
aferente, conform „Regulamentului privind Anularea și Reprogramarea
voucherelor de călătorie”.
3.5 În momentul cumpărării voucherului nu se pot rezerva și locuri
preferențiale. Acestea sunt aleatoriu ocupate.
3.6 Asigurarea locului în autocar este garantată în momentul
achiziționării voucherului de călătorie.
2
3.7 Cumpărarea de vouchere cu tarife promoționale și cu dată fixă de
întoarcere nu se pot modifica.
3.8 În cazul reprogramării datei călătoriei, aceasta se va face doar în
limita locurilor disponibile pentru data solicitată.
3.9 Numai agențiile partenere și personalul Transfero autorizat sunt
abilitați să facă modificări pe voucherele de călătorie.
4 Pierderea voucherului / Anularea / Reprogramare/ Despăgubiri
4.1 În cazul pierderii, distrugerii sau furtului voucherului de călătorie, este
recomandabil ca pasagerul să anunțe agenția emitentă, iar în momentul
îmbarcării să prezinte un document de identitate din care să rezulte
datele de identificare menționate în voucher.
4.2 Unele tarife speciale sunt emise cu condiții ce pot restricționa sau
interzice modificarea rezervării și pot limita cuantumul restituirii în cazul
anulării sau neefectuării călătoriei. Pentru detalii vă rugăm să contactați
agențiile partenere sau personalul Transfero.
4.3 Valoarea penalizărilor în cazul anulării sau reprogramării călătoriei,
sunt prevăzute în Regulamentul privind Anularea și Reprogramarea
voucherelor de călătorie.
4.4 În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui
mai mult de 100 % din valoarea voucherului de călătorie.
4.5 Prețul voucherului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.
4.6 Pasagerul trebuie să verifice dacă voucherul are înscrise corect
datele sale de identificare, precum și orarul și data călătoriei.
4.7 Transfero nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul
emiterii de vouchere de călătorie.
4.8 Voucherele emise la tarife promoționale și ofertele speciale au
condiții diferite în ce privește anularea sau reprogramarea.
4.9 Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile
privind efectuarea călătoriei se vor depune în scris la sediul Transfero
sau la agențiile partenere de unde a fost cumparat biletul într-un interval
de maxim o lună de la data plecării trecută pe voucherul de călătorie.
5 Bagaje
5.1 Un bagaj de dimensiuni mici, în limita a 5 kg, este admis la transport
în autocar, ca bagaj de mână. Bagajele de mână trebuie depozitate în
spațiile special amenajate din autocar (nu sub scaune sau pe intervalul
dintre ele).
5.2. Transfero nu își asumă nicio responsabilitate pentru transportul
bagajelor de mână. Aceasta revine în întregime pasagerului, în afara
3
cazului în care deteriorarea este din vina transportatorului și poate fi
dovedită de pasager.
5.3 Transfero nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de
bunuri și obiecte de valoare cum ar fi (bani, bijuterii, obiecte de artă,
camerele foto, video, computere, etc), aflate în bagajul de mână al
pasagerilor.
5.4 Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deterioarea bagajelor
transportate în cala de bagaje, altele decat bagajele de mână, revine
Transfero sau companiei autorizate de către aceasta să efectueze
transportul, numai în cazul în care acestea se produc din neglijența
intenționată a echipajului autocarului, care va trebui dovedită de
reclamant. Despagubirea în astfel de cazuri este în limita a 100 EUR,
cu exceptia bunurilor menționate la pct. 5.3.
5.5 Pasagerii au obligația să depună orice reclamație referitoare la
pierderea / furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat după sosire. Orice
reclamație ulterioară nu va mai fi luată în considerare.
5.6 Este recomandabil ca pasagerul să dețină o asigurare de bagaje.
5.7 În costul voucherului este inclus transportul unui bagaj de cală care
nu trebuie sa depășească 25 kg. Transportul bagajelor care depășesc
cantitatea maximă admisă se taxează conform Regulamentului privind
taxarea bagajelor și nu este garantat decât în limita spațiului disponibil
din autocar.
5.8 Nu este permis transportul animalelor.
5.9 Este strict interzis, transportul în bagaje de: droguri, substanțe
explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau
orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de
patrimoniu fără autorizațiile necesare, precum și alte obiecte și substanțe
prin care se încalcă legile în vigoare pe teritoriul României.
5.10 Toate bagajele, inclusiv bagajele de mână trebuie să fie etichetate
astfel încat să se vadă clar cui aparține acel bagaj.
6 Întârzieri / Anulări / Modificări
6.1 Transfero nu își asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile
curselor aeriene și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca
urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de nivelul de trafic și
de ambuteiaje, de timpul de control al autorităților abilitate și de condițiile
meteorologice.
6.2. Transfero are dreptul, oricând, să anuleze o cursă în cazul
amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist,
blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale,
4
probleme tehnice ale autocarului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un
impediment pentru efectuarea călătoriei.
6.3 Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele
de circulație cu anunțarea prealabilă a pasagerilor.
6.4 Plecările din Aeroportul Otopeni pot suferi modificări de până la 45
de minute datorită întârzierilor avioanelor și de timpul necesar preluării
bagajelor de către pasageri.
7 Transportul persoanelor cu handicap
7.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 181/2011,
transportatorul declară că autocarele/mijloacele de transport folosite în
desfășurarea activității sale nu sunt proiectate corespunzător astfel încât
să asigure transportarea în deplină siguranță a persoanelor cu handicap
și persoanelor cu mobilitate redusă.
8. Responsabilitatea pasagerului
8.1 Pasagerul care cumpără un voucher de călătorie este responsabil
față de Transfero de orice pagubă produsă.
8.2. Copiii sub 14 ani trebuie să călătorească însoțiți de un adult.
8.3. Copii sunt acceptați la bordul autocarelor numai supravegheați de
către adulți sau în cazul în care dețin un act notarial care dovedește
acceptul părintelui sau tutorelui pentru efectuarea călătoriei.
9 Obligațiile pasagerului
9.1. Este interzisă folosirea aparatelor personale de radio,
casetofoanelor, mini TV, video sau a instrumentelor muzicale în autocar.
Utilizarea unui walkman sau a unui CD player este permisă numai în
condițiile în care volumul sunetului nu deranjează ceilalți pasageri.
9.2. Este intrezis pasagerilor: deteriorarea sau murdărirea autocarului,
consumul de bauturi alcoolice, obstrucționarea în orice fel a
conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea
în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau
disconfort călătorilor din autocar sau altor participanți la trafic.
În cazul în care comportamentul pasagerilor nu este conform acestei
prevederi, Transfero sau compania autorizată să efectueze transportul,
poate interzice pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără ca
acesta să aibă dreptul la o despăgubire sau rambursare ulterioară a
contravalorii voucherului achitat.
9.3 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul sau de a-l
întrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului
voucherului, în cazul în care pasagerul nu respectă condițiile contractului
5
de transport, încalcă legile pe teritoriul României, în cazul în care este
într-o stare care indică o boală contagioasă, are un comportament
necivilizat în autocar sau față de ceilalți călători și pune în pericol
siguranța celorlalți călători tulburând astfel călătoria.
9.4 Este interzis fumatul în autocarele Transfero.
Transfero este autorizată să ceară pasagerilor care încalcă această
regulă sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din
autocar fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului
voucherului.
9.5 Este responsabilitatea pasagerului să se asigure că deține toate
documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționării pe
teritoriul unei țări străine cum ar fi pașaport, vize, adeverință medicală.
Dacă pe parcursul călătoriei, pasagerului i se refuză dreptul de a intra
sau a tranzita o țara pentru că nu este în posesia documentelor corecte
de călătorie, toate consecințele, inclusiv toate daunele suferite de
Transfero, cad în responsabilitatea și vor fi suportate de către pasager,
fără ca aceasta să poată beneficia de vreo returnare integrală sau
parțială a contravalorii voucherului de călătorie.
9.6 Pasagerii sunt obligați să se prezinte la punctul de îmbarcare cu cel
puțin 20 de minute înainte de ora plecării.
Înregistrarea pasagerilor se încheie cu 10 minute înainte de ora
plecării. Pasagerii care se prezintă la autocar cu mai puțin de 10 minute
înainte de ora plecării riscă să își piardă rezervarea pentru locul din
autocar, fără a beneficia de returnarea integrală sau parțială a tarifului de
călătorie. Orice întârziere, atrage responsabilitatea unilaterală a
pasagerului întârziat.
9.7 În cazul opririlor regulate de pe traseu, pasagerii sunt obligați să se
întoarcă la autocar în timpul anunțat înainte de oprire. În caz contrar,
autocarul va pleca din stație fără pasagerii care nu s-au prezentat,
Transfero neasumându-și nicio responsabilitate pentru consecințele
acestui fapt.
9.8 Pe tot parcursul călătoriei călătorul trebuie să respecte condițiile și
regulile de siguranță la bordul autocarului, reguli ce sunt afișate sau i se
vor înmâna călătorului de către echipajul Transfero.
9.9 Sesizările / reclamațiile privind îndeplinirea de către Transfero a
contractului de transport cu pasagerul, trebuie depuse în scris în cel mai
scurt timp, dar în cel mult o lună de la data călătoriei, fie la sediul firmei,
fie pe mail la adresa sugestii@transfero.ro .
9.10 Dacă, pentru indiferent ce motiv, Transfero nu poate îndeplini sau
nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, va găsi soluția cea mai bună de
6
remediere a situației sau o alternativă pentru transport, în măsura în care
acest lucru este posibil și la costuri rezonabile.
9.11 Transfero isi rezerva dreptul de a verifica, fotocopia sau inregistra in
orice alt fel documentele de calatorie ale pasagerilor. In cazul in care
pasagerii nu detin documente de calatorie solicitate de autoritatile din
Romania sau tara de destinatie, caz in care poate fi pasibila de amenzi,
Transfero isi rezerva dreptul de a recupera de la pasager suma aferenta
amenzii.
9.12 La achiziţionarea voucherului, clientul este cel care trebuie să pună
la dispoziţia agentului informaţii legate de vârstă, statut social, etc înainte
de completarea voucherului de călătorie, pentru a beneficia de eventuale
reduceri la tariful de călătorie. Orice pretenţii ulterioare achitării
voucherului de calatorie nu vor fi luate in considerare.
9.13 Pentru a beneficia de facilităţi la transport sau de oferte în cadrul
programelor de fidelizare, clienţii trebuie să posede documentele
necesare/solicitate.
9.14 Pasagerii declară că au luat cunostinţă de cele prevazute la punctul
7 din prezentele condiţii.
10 Refuzul transportului
Transfero își rezervă dreptul de a refuza transportul atât al pasagerilor,
cât și a bagajelor dumnealor în cazul în care :
- Avem motive întemeiate să considerăm că refuzul transportului
dumneavoastră este necesar din motive de securitate (de exemplu, dacă
sunteţi în stare de ebrietate).
-Avem motive întemeiate să considerăm că prezenţa dumneavoastră la
bord ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi
confortul dumneavoastră şi/sau ale celorlalte persoane aflate la bord;
-Avem motive întemeiate să considerăm că vârsta sau starea
dumneavoastră fizică sau psihică ar putea pune în pericol persoana
dumneavoastră şi/sau celelalte persoane aflate la bord şi/sau bunurile
acestora;
-Starea dumneavoastră fizică, îmbrăcămintea sau comportamentul
dumneavoastră înspăimântă, dezgustă sau scandalizează persoanele
aflate la bord;
-Ora decolării avionului este cu mai puţin de 90 de minute înainte de ora
sosirii în Aeroportul Otopeni;
-Nu s-a achitat contravaloarea voucherului de călătorie.
11 Asigurări
7
11.1 Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale
rezultate din deplasarea vehiculului și din prezența lor în vehicul.
Asigurarea nu acoperă vătămările corporale generate din vina
pasagerului sau a bagajelor transportate.